Patiënten met Diabetes Mellitus (suikerziekte)

Heb je diabetes? Dan heb je 50% kans dat je te maken hebt met voetklachten als gevolg van de diabetes.

Diabetes voetzorg vanuit de basisverzekering
Is er diabetes mellitus bij u vastgesteld en blijkt dat u hierdoor een risico heeft op het krijgen van wondjes aan uw voeten (Simm’s classificatie 1 t/m 3) Dan komt u mogelijk in aanmerking voor podotherapeutische vergoedingen uit de basisverzekering. Medisch noodzakelijke voetzorg voor mensen met diabetes mellitus wordt vergoed uit de basisverzekering wanneer:

  • er een risico aanwezig is op het krijgen van wonden;
  • er door een podotherapeut een zorgprofiel en individueel behandelplan is vastgesteld.

Voor de ontvangen DM-voetzorg door de podotherapeut en de medisch noodzakelijke zorg die verleend is door de pedicure ontvangt u nooit een factuur. Het eigen risico is ook niet van toepassing op deze voetzorg.

Maak een afspraak voor een voetonderzoek