Vergoedingen

Vergoeding door uw zorgverzekeraar?

Het eerste consult wordt door vrijwel iedere zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering deels (minimaal 70%) of geheel vergoed. Raadpleeg hiervoor je polis.

De factuur hiervoor krijgt u thuisgestuurd en kunt zelf declareren bij je zorgverzekeraar.

Dit betekent dat de kosten géén invloed hebben op uw eigen risico.
De hoogte van de vergoedingen verschillen per verzekering en verzekeraar.

Diabetes voetzorg vanuit de basisverzekering
Is er diabetes mellitus bij u vastgesteld en blijkt dat u hierdoor een risico heeft op het krijgen van wondjes aan uw voeten (Simm’s classificatie 1 t/m 3) Dan komt u mogelijk in aanmerking voor podotherapeutische vergoedingen uit de basisverzekering. Medisch noodzakelijke voetzorg voor mensen met diabetes mellitus wordt vergoed uit de basisverzekering wanneer:

  • er een risico aanwezig is op het krijgen van wonden;
  • er door een podotherapeut een zorgprofiel en individueel behandelplan is vastgesteld.

Voor de ontvangen DM-voetzorg door de podotherapeut en de medisch noodzakelijke zorg die verleend is door de pedicure ontvangt u nooit een factuur. Het eigen risico is ook niet van toepassing op deze voetzorg.

Maak een afspraak voor een voetonderzoek